Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w Daninowie

Zebranie wiejskie w Daninowie

iódme zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej odbyło się w sołectwie Daninów. W zebraniu wyborczym uczestniczyło 24 osób na ogólną ilość 112 uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy w głosowaniu tajnym na funkcję sołtysa wybrali Lecha Wardęckiego – dotychczas sprawującego tę funkcję. Następnie wybrano przedstawicieli rady sołeckiej, w jej skład weszli: Zenon Bocian, Marek Baraniecki, Anna Bujalska oraz Sławomir Przybylski. W spotkaniu z mieszkańcami sołectwa uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radna okręgu Aleksandra Nożewska.