Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w Kozarzewku

Zebranie wiejskie w Kozarzewku

Podczas zebrania wiejskiego w sołectwie Kozarzewek 32 mieszkańców (na 257 osób uprawnionych do głosowania) wybrało w głosowaniu tajnym sołtysa i członków rady sołeckiej. Przez kolejne 5 lat sołectwu będzie przewodził dotychczasowy sołtys – Jan Pałucki. Uczestnicy spotkania wybrali także członków rady sołeckiej: Józef Czerniak, Mieczysław Kucharski, Stanisław Rogodziński oraz Wiesław Urbaniak.
W spotkaniu udział wzięli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radna okręgu Aleksandra Nożewska.