Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w sołectwie Władzimirów

Zebranie wiejskie w sołectwie Władzimirów

Wczoraj podczas zebrania wiejskiego wybrano sołtysa oraz członków rady sołeckiej w sołectwie Władzimirów. W zebraniu uczestniczyły 23 osoby, które w głosowaniu tajnym funkcję sołtysa powierzyli Jadwidze Kwaśniewskiej. Członkami rady sołeckiej, którzy będą wspierać inicjatywy i działanie sołtysa, zostali: Aleksander Drop, Henryk Gramera, Marian Kamoda oraz Rafał Susicki. W zebraniu uczestniczyli: wójt Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radna okręgu Edyta Pawlak-Król.