Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w sołectwie Wieruszew

Zebranie wiejskie w sołectwie Wieruszew

Za nami 10 zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. W piątek mieszkańcy sołectwa Wieruszew wybrali swoich reprezentantów. Funkcję sołtysa będzie nadal sprawował dotychczasowy sołtys Stefan Kropidłowski. Wsparciem dla Jego działań będzie rada sołecka w osobach: Kazimierz Brzuszczak, Sylwia Drzewiecka, Urszula Gapska oraz Arkadiusz Król. Grono zaproszonych na zebranie gości zaszczycili: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący rady gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm oraz radna okręgu Edyta Pawlak-Król.