Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w Nieświastowie

Zebranie wiejskie w Nieświastowie

Wczoraj w Świetlicy Wiejskiej w Nieświastowie odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Na zebraniu obecnych było 119 osób na ogólną ilość 454 uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy w głosowaniu tajnym zdecydowali, że funkcję sołtysa przez kolejne pięć lat pełnić będzie Beata Staszak. Podczas zebrania wybrano także skład rady sołeckiej w osobach: Jakub Maciejewski, Ryszard Staszak, Tomasz Wapniarski oraz Jolanta Ziarniak. W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radny okręgu Jacek Ziarniak.