Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w Sokółkach

Zebranie wiejskie w Sokółkach

Kolejne zebranie wiejskie w naszej gminie za nami. Wczoraj w wyborach sołtysa i członków rady sołeckiej uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Sokółki. W zebraniu uczestniczyły 63 osoby (488 uprawnionych), które w głosowaniu tajnym zdecydowały, że funkcję sołtysa sołectwa będzie pełnił Jan Chwaciński – dotychczasowy sołtys. Rada sołecka w osobach: Piotr Gołdyn, Iwona Koralewska, Bogdan Lazarek oraz Stanisława Lewkowicz, będzie wspierać sołtysa w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Grono zaproszonych na zebranie gości zaszczycili: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radna okręgu Iwona Koralewska.