Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w Tokarkach

Zebranie wiejskie w Tokarkach

13 zebranie wiejskie w związku z wyborem sołtysa i członków rady sołeckiej odbyło się w Tokarkach. Do Sali OSP w Tokarkach zawitało 37 mieszkańców (uprawnionych do głosowania 214 osób), którzy ponownie funkcję sołtysa powierzyli Sławomirowi Staszakowi. W skład rady sołeckiej powołano: Elżbietę Brzezińską, Dorotę Chrząszczak, Grzegorza Pigułowskiego oraz Barbarę Walczak. W zebraniu uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radny okręgu Tomasz Szelewski.