Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w Woli Łaszczowej

Zebranie wiejskie w Woli Łaszczowej

Dziś do pałacu w Posadzie zawitali mieszkańcy sołectwa Wola Łaszczowa. Tematem przewodnim zebrania wiejskiego był wybór sołtysa oraz członków rady sołeckiej. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, które zdecydowały, że funkcję sołtysa nadal będzie pełnić Urszula Walczak. W pracy na rzecz mieszkańców sołectwa będą Ją wspierać następujące osoby: Anna Fabiszak, Ewa Hęś, Magdalena Hyża oraz Czesław Kupczyk. W zebraniu udział wzięli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radna okręgu Iwona Koralewska.