Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w Kozarzewie

Zebranie wiejskie w Kozarzewie

Ostatnie w tym tygodniu zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej odbyło się w sołectwie Kozarzew. Mieszkańcy, którzy licznie przybyli na wybory (54 osoby) w głosowaniu tajnym zdecydowali, że funkcję sołtysa nadal będzie pełnił Rajmund Dzwoniarski. Sołtys podziękował byłej radzie sołeckiej za owocną i miłą współpracę wręczając każdej z pań drobny upominek. Panie nie pozostały dłużne i dziękując sołtysowi za 4-letnią współpracę wręczyły Mu piękny bukiet kwiatów. Nową kadencję sołtysa, która będzie trwała 5 lat, wspierać będzie „stara-nowa” rada sołecka, w skład której weszły: Anna Gaca, Sylwia Kujawa, Marlena Musiela oraz Barbara Okupniarek. W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, sekretarz gminy Barbara Łechtańska oraz przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski. Specjalne podziękowanie sołtys Rajmund przekazuje swojej żonie Agnieszce za cierpliwość, wsparcie i pomoc w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji.