Gmina Kazimierz Biskupi

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kazimierz Biskupi

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kazimierz Biskupi

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kazimierz Biskupi.