Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w sołectwie Kamienica

Zebranie wiejskie w sołectwie Kamienica

Wczoraj w sali OSP Jóźwin odbyło się przedostatnie zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Swoich reprezentantów w głosowaniach tajnych wybrali mieszkańcy sołectwa Kamienica (obecnych na spotkaniu 56 osób). Funkcję sołtysa będzie pełnił Gabriel Lewandowski – jedyny zgłoszony wczoraj kandydat. Wspierać sołtysa w działaniach na rzecz społeczności lokalnej będzie rada sołecka w składzie: Ireneusz Kaczmarek, Barbara Kostrzewa, Paweł Szaszkowski oraz Robert Zakrzewski. W zebraniu udział wzięli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radny okręgu Janusz Stefański.