Gmina Kazimierz Biskupi

„Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2019 roku i wyrównywanie szans tych osób”

„Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2019 roku i wyrównywanie szans tych osób”

Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie „Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2019 roku i wyrównywanie szans tych osób”.