Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi dot. otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi dot. otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariac.