Gmina Kazimierz Biskupi

Historia Polski pieśnią i piosenką opowiedziana

Historia Polski pieśnią i piosenką opowiedziana

Historia Polski rozpisana na beztroskie ludowe piosenki, żołnierskie pieśni i doniosłe hymny to główny temat konferencji „Historia Polski pieśnią i piosenką opowiedziana”, która odbyła się dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. Na zaproszenie wójta gminy Grzegorza Maciejewskiego oraz dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Jarosława Jankowskiego odpowiedziały osoby zainteresowane programem spotkania. Doskonałą lekcją patriotyzmu i wprowadzeniem do tematu konferencji był wykład „Pieśni i piosenki jako wyraz patriotyzmu Polaków na przestrzeni wieków”, który wygłosił prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn. Następnie pasjonaci śpiewania, którzy uczestniczyli w warsztatach muzycznych pod dyrekcją Jakuba Tomalaka, zarazili widownię swoim zamiłowaniem do muzyki i równocześnie przypomnieli, że piosenki i pieśni towarzyszą Polakom od zawsze, w szczęściu i niedoli.