Gmina Kazimierz Biskupi

Taniec piękny, taniec zdrowy

Taniec piękny, taniec zdrowy

Wczoraj w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie odbył się Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych pt. ,,Taniec piękny, taniec zdrowy”. Wydarzenie artystyczne, na które zaprosili Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie rozpoczęło się barwnym korowodem tanecznym, gdzie ulicami Kleczewa przemaszerowali uczestnicy przeglądu. Wzięły w nim udział 43 zespoły taneczne. Naszą gminę reprezentowały dwie grupy taneczne działające przy GOKu: ,,Bombowe Dzieciaki” i „Top Energy”. Pod okiem instruktorki Karoliny Mańkowskiej zaprezentowały taniec nowoczesny. Główną ideą przeglądu było spotkanie dzieci i młodzieży, nauczycieli i instruktorów kochających taniec oraz muzykę.