Gmina Kazimierz Biskupi

Konkurs

Konkurs

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrosołowie.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrosołowie.