Gmina Kazimierz Biskupi

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Kazimierz Biskupi

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Kazimierz Biskupi

Dziś w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się X sesja Rady Gminy Kazimierz Biskupi, która miała uroczysty charakter ze względu na podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy, z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 r. Przed podjęciem decyzji, radni zapoznali się z pozytywną opinią i uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz realizacją założeń budżetowych i wykonanych zadań inwestycyjnych w gminie.
Radni jednogłośnie udzielili wójtowi gminy Grzegorzowi Maciejewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2018r. Wójt podziękował Radzie Gminy za współpracę, oraz aprobatę kierunków rozwoju gminy i proponowanych priorytetów.