Gmina Kazimierz Biskupi

Wręczenie promesy dla OSP Kazimierz Biskupi

Wręczenie promesy dla OSP Kazimierz Biskupi

Wczoraj w strażnicy OSP Krzymów miało miejsce uroczyste wręczenie promes na realizację projektu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii w 2019 roku dla jednostek OSP z: Kazimierza Biskupiego, Krzymowa oraz Rzgowa. Dotację w kwocie 18 700 zł na przedsięwzięcie pn.: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim w niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji w ochronie ludności, zwierząt oraz środowiska naturalnego” z rąk posłów na Sejm RP: Ryszarda Bartosika, Leszka Galemby i Witolda Czarneckiego oraz prezes zarządu WFOŚiGW z Poznania Jolanty Ratajczak otrzymał prezes OSP Kazimierz Biskupi dh Sławomir Szczepański. W podniosłej uroczystości uczestniczyli także: wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Maciej Pilarski oraz reprezentanci jednostek OSP Krzymów i OSP Rzgów. Krótki występ artystyczny zaprezentowała Dziecięca Drużyna Pożarnicza z OSP Krzymów.