Gmina Kazimierz Biskupi

KOŚCIÓŁ ŚW. IZAAKA

KOŚCIÓŁ ŚW. IZAAKA

Na cmentarzu grzebalnym znajduje się drewniany kościół zbudowany staraniem Kacpra Wolickiego w 1640 roku, odrestaurowany staraniem hrabiny Mielżyńskiej w 1783 roku. Kościół jest pokryty podwójnym gontem, z wieżyczką na sygnaturkę zwieńczoną cebulastym hełmem i latarnią. Wnętrza są oszalowane, ze śladami polichromii. W kościele są trzy ołtarze z XVIII wieku. Ostatnio świątynię remontowano w 1983 roku. Całość konsekrowana w 1998 roku. Odprawia się w niej nabożeństwa w pierwszym tygodniu listopada.

„Kościół św. Izaaka”
Nieduży, niepozorny, prosty…
Z sacrum ukrytym w modrzewiowym drewnie.
Na wzgórku, jakby dwa światy łączył mostem
i w wieczność prowadził jasno i pewnie.
Ściany z modrzewia, z modrzewia gonty,
wieżyczka z gontem na szczycie kościoła…
I dzwon, który-czy w świątek,czy w piątek,
na drogę ostatnią każdego tu woła…
(Tomasz Jankowski)