Gmina Kazimierz Biskupi

PUSZCZA BIENISZEWSKA – OBSZAR NATURA 2000

PUSZCZA BIENISZEWSKA – OBSZAR NATURA 2000

W wykazie specjalnych obszarów ochrony (siedlisk) zatwierdzonym w styczniu 2011 r. przez Komisję Europejską znajduje się Puszcza Bieniszewska.

To obszar o powierzchni 953,95 ha, znajdujący się na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, uznany za ważny dla europejskiej sieci ochrony siedlisk.
Obszary leśne w Gminie Kazimierz Biskupi to w znacznej mierze pozostałość po historycznych Lasach Kazimierskich, które w początkach XIX w. zajmowały 65 procent obecnej powierzchni gminy. Ich zachowany do dziś fragment, w postaci mniejszego, ale zwartego kompleksu leśnego, nazywany jest także Puszczą Bieniszewską.