Gmina Kazimierz Biskupi

REZERWAT „PUSTELNIK”

REZERWAT „PUSTELNIK”

Rezerwat „Pustelnik” w leśnictwie Bieniszew utworzony został w 1997 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnych lasów liściastych łęgowych oraz grądowych. Występują tu skupiska roślin rzadkiego w Wielkopolsce łęgu jarzmiankowo-jesionowego, grądu środkowoeuropejskiego oraz zbiorowiska z brzozą omszoną. Rezerwat zajmuje obszar 125 hektarów.

„W rezerwacie Pustelnik”
Bagienko ze skrzypem i wodnym kołem
nad strumykiem pluszcząco-szepczącym
i stare drzewo bez kory gołe
z winniczkiem do nieba pełznącym
także puchacz przypadkiem spłoszony
co bez szelestu w gęstwinę popłynął
i dąb-staruszek dzuplami upstrzony
widziały kogoś pod starą leszczyną
i słońce
co ognikami po liściach pełgało
też tam kogoś widziało
lecz uśmiechnęło się tylko
i nic nie powiedziało…
(Tomasz Jankowski)