Gmina Kazimierz Biskupi

REZERWAT „SOKÓŁKI”

REZERWAT „SOKÓŁKI”

Rezerwat „Sokółki” w leśnictwie Bieniszew zajmuje powierzchnię ponad 240 hektarów. Utworzony został w 1996 r. w celu zabezpieczenia, ze względów naukowych i dydaktycznych, dobrze zachowanych starych drzewostanów, reprezentujących trzy zbiorowiska leśne: łęg jesionowo-olszowy, łęg jarzmiankowo-jesionowy i – najbardziej znaczący dla tego obszaru – grąd środkowoeuropejski.