Gmina Kazimierz Biskupi

Mają nowe oświetlenie

Mają nowe oświetlenie

Mieszkańcy kilku ulic w Posadzie i we Władzimirowie mają nowe oświetlenie. Wykonane oświetlenie obejmuje budowę linii kablowej, montaż instalacji uziemiającej, montaż 108 kompletnych słupów oświetleniowych z oprawami wyposażonymi w źródła światła LED.

W ramach inwestycji zabudowano słupy aluminiowe anodowane w kolorze inox (za wyjątkiem ul. Kasprowicza, gdzie zabudowano slupy ocynkowane) z wysięgnikiem łukowym o wysięgu bocznym 0,5 m i wysokości całkowitej 7 m (wraz z wysięgnikiem). Dolna część słupa zabezpieczona jest warstwą elastomeru poliuretanowego do wysokości 350 mm nad ziemią. Słupy zamontowane zostały na fundamencie prefabrykowanym, z oprawą LED o mocy źródła 60W i mocy oprawy 67W.

Całkowita wartość projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI – etap II” Budowa oświetlenia w m. Posada – ul. Brzechy, ul. Staffa, ul. Chełmońskiego, ul. Szymborskiej, ul. Kasprowicza, ul. Orkana, ul. Norwida, ul. św. Alberta,- ul. Wiosenna w m. Władzimirów”: 482.160,00 zł

Wartość dofinansowania: 409.836,00 zł

Okres realizacji projektu: 24.09.2019 – 22.11.2019r.

[ngg src=”galleries” ids=”71″ display=”basic_thumbnail”]