Gmina Kazimierz Biskupi

Rowerem z Warzni

Rowerem z Warzni

W ramach powyższego zadania wykonano przy drodze powiatowej ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej na długości 1160 metrów o szerokości 2,0 m.

Ścieżka ma nawierzchnię z betonu asfaltowego, wyodrębniona jest od jezdni oznakowaniem poziomym – linią ciągłą oraz zamontowano na niej punktowe elementy odblaskowe.

Wybudowany odcinek ścieżki rowerowej umożliwia połączenie z istniejącą ścieżką rowerową na odcinku Kazimierz Biskupi – Kozarzew. Realizacja tej inwestycji była połączona z finasowaniem dwóch samorządów tj. powiatu konińskiego i gminy Kazimierz Biskupi.

Całkowita wartość projektu: 509.912,02 zł

Wkład powiatu konińskiego: 233 926,01 zł

Wartość dofinansowania przez Gminę: 275.986,01 zł

Okres realizacji projektu: 19.10.2019 – 05.12.2019r.