Gmina Kazimierz Biskupi

Przebudowa ulicy Północnej Sokółki

Przebudowa ulicy Północnej Sokółki

W zakresie zrealizowanej inwestycji wykonano chodnik na długości ….. m (do ul. Poprzecznej) i szerokości 1,5m z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym. Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2% natomiast podłużne dostosowane zostało do niwelety drogi. Planowany zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze grafitowym. W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zastosowano odwodnienie podchodnikowe ze skierowaniem wód do rowu przydrożnego zlokalizowanego za chodnikiem.

Całkowita wartość projektu: 111 051,54 zł

Fundusz Sołecki: 34.636,16 zł

Okres realizacji projektu: 21.10.2019 – 13.12.2019r.

[ngg src=”galleries” ids=”74″ display=”basic_thumbnail”]