Gmina Kazimierz Biskupi

Pierwszy żłobek w gminie

Pierwszy żłobek w gminie

Na pierwszy w gminie żłobek zaadaptowano zachodnią część segmentu byłego budynku gimnazjum w Kazimierzu Biskupim. Jest to pierwsza utworzona taka jednostka w gminie, która zaczęła swoje funkcjonowanie od 2 stycznia tego roku.

W skład pomieszczeń zaprojektowanych dla „Żłobka nr 1” wydzielono następujące pomieszczenia: komunikację, szatnię na odzież wierzchnią, salę zabaw ( jedna z możliwością wyjścia na zewnątrz, taras zewnętrzny), toaletę dziecięcą z wydzieloną kabiną ustępową dla opiekunów, pomieszczenie porządkowe do przechowywania środków czystości i sprzętu porządkowego, ogólnodostępną toaletę zaprojektowana przy komunikacji głównej. Całość o łącznej powierzchni 199,76 m2.

Zagospodarowanie terenu objęło: wykonanie zewnętrznego niezadaszonego tarasu na gruncie od strony południowej budynku, wykonanie placu zabaw od strony południowej budynku wraz z jego wyposażeniem, wydzielenie miejsc parkingowych oraz terenów zielonych, wykonanie ogrodzenia.

Na żłobek otrzymano także wsparcie z projektu „Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz
z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020, realizowany w ramach Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi/Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Projekt zakładał utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie wiejskiej Kazimierz Biskupi oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania.

Całkowita wartość projektu „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na Żłobek nr 1”: 589.401,00 zł

Wartość dofinansowania: 471.501,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2019-31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu „Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica”: 1.193.070,43 zł

Wartość dofinansowania: 1.116.280,43 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.12.2021r.

[ngg src=”galleries” ids=”62,63″ display=”basic_thumbnail”]