Gmina Kazimierz Biskupi

Wóz strażacki dla Dobrosołowa

Wóz strażacki dla Dobrosołowa

Marzenie o zakupie nowego samochodu dla OSP Dobrosołowo była zawsze. Dotychczasowy główny samochód operacyjny jednostki marki Star liczył prawie 40 lat. Uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr VI/47/2019 z dnia 01.03.2019 roku zabezpieczono środki finansowe w budżecie na zakup średniego wozu bojowego dla OSP Dobrosołowo i podjęto starania o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

I udało się, średni wóz bojowy marki Volvo dla OSP Dobrosołowo został zakupiony za kwotę 779 943 tys. zł. Zakup tej jednostki nie byłby możliwy gdyby nie pozyskane środki od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 200 000,00 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 110 000,00 zł. Gmina Kazimierz Biskupi przy jednomyślności całej Rady Gminy ze swojego budżetu przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 469 943,00 zł.

Były chwile kiedy wątpiono, że to marzenie się spełni. Na szczęście były osoby, które wspierały tę inicjatywę. Pierwszy wyjazd do Warszawy i spotkanie z dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie nadbrygadierem Markiem Kubiakiem, następnie spotkania z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, wyjazd do Poznania i rozmowy z zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr Arkadiuszem Przybyłą, spotkanie z byłym wojewodą wielkopolskim, a obecnie Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewem Hoffmannem. „Dobrym duchem” całej tej inicjatywy, działań i monitowania postępu pozyskiwania środków i zakupu tego samochodu był Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Witold Czarnecki.

Całkowita wartość zakupu: 780.123,50 zł

Wartość dofinansowania WFOŚiGW: 110.000,00 zł

Wartość dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:

200.000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 17-07-2019 – 31-12-2019r.

[ngg src=”galleries” ids=”70″ display=”basic_thumbnail”]