Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Informacja Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi informuje, że w dniu 14.01.2020 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym położonej w miejscowości Posada przy ulicy Kochanowskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym położonej w miejscowości Posada przy ulicy Kochanowskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.