Gmina Kazimierz Biskupi

Uczniowie jeżdżą za darmo

Uczniowie jeżdżą za darmo

Dzięki dobrej współpracy miasta Konina i gminy Kazimierz Biskupi uczniowie z naszej gminy mogą jeździć MZK za darmo. Biletów nie muszą kasować uczniowie zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

            Prowadzone od dłuższego czasu rozmowy pomiędzy miastem Konin oraz gminą Kazimierz Biskupi zaowocowały nie tylko wydłużeniem niektórych kursów linii 53, ale również możliwością darmowych przejazdów MZK dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Taką decyzję podjęli konińscy radni na styczniowej sesji.

Zgodnie z uchwałą do korzystania z przejazdów bezpłatnych (ulga 100%) na wszystkich liniach MZK uprawnieni są m.in.: uczniowie szkół podstawowych zamieszkali w Koninie lub na terenie gminy Kazimierz Biskupi, realizujący obowiązek szkolny oraz uczniowie szkół podstawowych realizujący obowiązek szkolny w szkołach na terenie miasta Konina oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali w Koninie lub na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

Dokumentami poświadczającymi darmowe przejazdy są: ważna legitymacja szkolna zawierająca adres zamieszkania albo ważna karta ucznia wydana przez placówkę oświatową z terenu Konina lub gminy Kazimierz Biskupi (według wzoru określonego przez MZK wraz z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem poświadczającym tożsamość).

Karty dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kazimierz Biskupi są wydawane przez dyrektorów tych placówek, po złożeniu odpowiedniego wniosku. Natomiast karty dla uczniów szkół ponadpodstawowych są wydawane w szkołach na terenie Konina, do których uczęszczają poszczególni uczniowie.

Pozostała grupa uczniów zamieszkująca teren gminy Kazimierz Biskupi i uczęszczająca do szkół poza gminą Kazimierz Biskupi i poza miastem Konin mogą składać wnioski o wydanie kart w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi.