Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja Wójta Gminy Kazimierz Biskupi dot. sprzedaży pomieszczeń gospodarczych

Informacja Wójta Gminy Kazimierz Biskupi dot. sprzedaży pomieszczeń gospodarczych

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi informuje, że w dniu 11.02.2020 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi wykaz pomieszczeń gospodarczych położonych w Kazimierzu Biskupim przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Treść ogłoszenia