Gmina Kazimierz Biskupi

Nowe władze w straży

Nowe władze w straży

Podczas nadzwyczajnego zebrania walnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim wybrano nowe władze, które przez rok będą stać na czele jednostki.

 W zebraniu uczestniczyło siedemdziesiąt osób. Na czele OSP w Kazimierzu Biskupim stanął druh Zbigniew Szczepański. Wiceprezesem i naczelnikiem został druh Krzysztof Tomaszewski. Zastępcami naczelnika zostali: druh Patryk Kowalczyk i druh Krzysztof Kulig, a sekretarzem druh Jarosław Czerniak. W skład zarządu weszli jeszcze: druh Radosław Kelm, druh Wojciech Kowalczyk, druh Jarosław Kwiatkowski i druh Paweł Grzybowski.

 Skarbnikiem jednostki wybrano druha Janusza Kwiecińskiego, gospodarzem OSP został druh Jan Kamyszek, kronikarzem jednostki – druhna Agnieszka Kulig, a gospodarzem sali – druhna Anna Tomaszewska.