Gmina Kazimierz Biskupi

Otwarcie żłobka i domu seniora

Otwarcie żłobka i domu seniora

Posłowie, samorządowcy, rodzice i seniorzy wzięli udział w uroczystym otwarciu żłobka i domu seniora w Kazimierzu Biskupim. Obie placówki powstały dzięki wsparciu rządowych programów Maluch+ i Senior+.

Wiosną 2019 roku z rządowego  programu Maluch+ gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinansowanie na utworzenie żłobka w Kazimierzu Biskupim. Koszty adaptacji pomieszczeń po byłym gimnazjum wyniosły 589 401,00 zł, z czego na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 471 501,00 zł. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, gmina pozyskała środki finansowe o wartości 1 116 280,43 zł na prowadzenie żłobka przez najbliższe dwa lata. Beneficjentami projektu są dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat i ich mamy, które dzięki otwarciu żłobka, mogły powrócić do pracy. Placówka rozpoczęła działalność 2 stycznia br. i przyjęła 20 dzieci.

Drugim projektem, który udało się zrealizować w tym samym czasie jest Dzienny Dom „Senior +”. Został on również  zlokalizowany w budynku byłego gimnazjum. Na ten cel z Rządowego Wieloletniego Programu SENIOR+ otrzymaliśmy dofinansowanie o wartości 239 907 zł. Wkład własny gminy wyniósł 59 977,40 zł. A na początku marca br. otrzymaliśmy kolejną transzę środków z tego programu na prowadzenie placówki w kwocie 72 000 zł. Działający od 2 stycznia Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim. Misją Domu jest stworzenie azylu dla osób starszych, nieaktywnych zawodowo. Placówka dysponuje 20 miejscami i zapewnia 8-godzinną ofertę usług. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W trakcie uroczystości władze gminy podziękowały wojewodzie Łukaszowi Mikołajczykowi oraz osobom, które przyczyniły się do powstania placówek. Nie zabrakło także uroczystego przecięcia wstęgi,  prezentów i części artystycznej w wykonaniu seniorów.

[ngg src=”galleries” ids=”54″ display=”basic_thumbnail”]