Gmina Kazimierz Biskupi

Wytyczne dla przewoźników pasażerskich, zarządców infrastruktury oraz

Wytyczne dla przewoźników pasażerskich, zarządców infrastruktury oraz

zarządcy dworców w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-C.

Czytaj całość