Gmina Kazimierz Biskupi

Komunikat Nr 1/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Komunikat Nr 1/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

w sprawie czasowych ograniczeń w załatwianiu spraw należących do kompetencji Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.

Komunikat