Gmina Kazimierz Biskupi

INFORMACJA Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

INFORMACJA Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

w sprawie dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu.

Czytaj całość