Gmina Kazimierz Biskupi

Partnerstwo wodne w naszej gminie

Partnerstwo wodne w naszej gminie

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Partnerstwo Wodne, realizowanego przez Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim.

– Nastawiamy się na współpracę. Zależy nam na działaniach służących kształtowaniu zasobów wodnych na terenach rolniczych, leśnych. Na terenach Kazimierza Biskupiego w grę wchodzi jeszcze dokształtowanie zasobów na terenach pokopalnianych. Chodzi o to, by wspólnie z gminami, spółkami wodnymi, nadleśnictwem realizować politykę służącą odbudowie zasobów wodnych i urządzeń hydrotechnicznych, by wspólnie realizować politykę wodną, która będzie przynosiła korzyść krajowi, samorządom i osobom prywatnym – mówił Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W spotkaniu w Kazimierzu Biskupim uczestniczył również Jan Barczak, dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w , Aleksandra Lewandowska z PGW Wody Polskie Nadzór. Władze samorządowe reprezentowali wójt Grzegorz Maciejewski oraz przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek.