Gmina Kazimierz Biskupi

Laptopy trafiły do szkół

Laptopy trafiły do szkół

         27 laptopów z pełnym oprogramowaniem trafiło do trzech szkół podstawowych z terenu gminy Kazimierz Biskupi. O nowoczesne komputery wzbogaciły się placówki z Kazimierza Biskupiego, Dobrosołowa i Sokółek.

Najwięcej – dwanaście sztuk – otrzymał Zespól Szkolno- Przedszkolny w Dobrosołowie. Dziesięć laptopów będzie służyło uczniom i nauczycielom w Sokółkach, a pięć w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim.

Gmina otrzymała pieniądze w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Dofinansowanie na zakup laptopów z pełnym oprogramowaniem wyniosło 75 tysięcy złotych.