Gmina Kazimierz Biskupi

Absolutorium dla wójta

Absolutorium dla wójta

O najważniejszych inwestycjach, otrzymanych dotacjach, dochodach i wydatkach mówił wójt Grzegorz Maciejewski podczas sesji absolutoryjnej. Radni jednogłośnie udzielili mu wotum zaufania i absolutorium.


Przypomnijmy, że dochody w 2019 roku wyniosły 57,5 miliona złotych i udało się je wykonać w 102 procentach. Wydatki natomiast były niższe niż zakładano (53,6 miliona złotych), a nadwyżka w wysokości 3,8 miliona złotych została przeznaczona na inwestycje w 2020 roku.
Gmina aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne, zarówno unijne, jak i rządowe, co podkreślali również radni, którzy jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania, a później absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2019 roku.
– To, że dziś tu stoję, że przerzucałem slajdy, to ciężka praca, dwunastomiesięczna, całej kadry pracowniczej. Jestem zaszczycony, że mogę współpracować z takimi ludźmi, jak wy. Pracujemy wszyscy dla dobra gminy – mówił wójt Grzegorz Maciejewski. – Dziękuję za udzielenie zaufania. Spotykamy się na komisjach panelowych, w urzędzie, w terenie, odwiedzamy się, dyskutujemy. Mamy inny pogląd na świat, inne temperamenty, spieramy się, ale dla nas najważniejsza jest gmina Kazimierz Biskupi i jej mieszkańcy.