Gmina Kazimierz Biskupi

Jest budżet na 2021 rok

Jest budżet na 2021 rok

Optymistyczny, ale wymagający

Budżet uchwalony! Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Kazimierz Biskupi radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok. – Jest to budżet optymistyczny, ale równocześnie wymagający – mówił wójt Grzegorz Maciejewski.

Budżet po stronie dochodów wynosi 54.742.910,89 zł, a wydatki wyniosą 57.140.354,89 zł. Największe wydatki dotyczą: zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze – 18 993 790 zł, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza –18 906 952 zł, administracja publiczna – 4.980.921 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.643.224,34 zł, kultura fizyczna –1.474.511,47 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku wyniosą prawie 6,6 miliona złotych. Najważniejszą inwestycją w nowym roku będzie rozbudowa przedszkola w Kazimierzu Biskupim, na którą przeznaczono 2.500.000 zł. Na rozbudowę remizy w Kazimierzu Biskupim zarezerwowano 2.460.000 zł. Tyle samo gmina przeznaczy na budowę ulicy Norwida i Fredry w Posadzie. Poprawa efektywności energetycznej w ZSP w Kozarzewie to 1.400.000 zł, wykonanie ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych – 970 000 zł, przebudowa ul. Konopnickiej i Prusa w Kazimierzu Biskupim – 503 232 zł, a przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim – 435 000 zł.

Jestem bardzo zadowolony z budżetu na 2021 rok. Jest optymistyczny, ale równocześnie wymagający. Już dzisiaj wiemy, że wzrosną wydatki majątkowe z szacowanej kwoty 6,5 milionów złotych do około 11 milionów złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 milionów złotych (z czego 2 miliony będą przeznaczone na budowę remizy OSP w Kazimierzu Biskupim, a 2 miliony na rozbudowę przedszkola). Cieszy nas także inwestycja, która będzie prowadzona razem ze Starostwem Powiatowym w Koninie. To budowa drogi w miejscowości Dobrosołowo za kwotę 4 886 671 zł. 70 procent wartości tej inwestycji pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałą kwotę przekażemy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Koninie. Staramy się także o kolejne dofinansowania. Jesteśmy dobrej myśli – mówił wójt Grzegorz Maciejewski.