Gmina Kazimierz Biskupi

WAŻNA INFORMACJA!!!

WAŻNA INFORMACJA!!!

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi uruchomił od 15 stycznia 2021 roku gminną infolinię za pośrednictwem której można uzyskać informację na temat transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi COVID-19, lokalizacji i organizacji punktów szczepień oraz rejestracji na szczepienia. Gmina infolinia funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 pod numerem telefonu: 722 323 213. Obsługiwać ją będzie pracownik Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim.

Na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, jak wynika z listy opublikowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, placówkami przeprowadzającymi szczepienia będą:– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska w Kazimierzu Biskupim, ul. Węglewska 3, 62-530 Kazimierz Biskupi, nr telefonu: 63 241 13 99,– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska w Kazimierzu Biskupim, ul. Tuwima 2, 62-530 Posada, nr telefonu: 63 244 74 29.Aby ułatwić seniorom dojazd do punktów szczepień Gmina Kazimierz Biskupi zapewni transport dla mieszkańców gminy, osób niepełnosprawnych oraz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień: – posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,– mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.