Gmina Kazimierz Biskupi

Konkurs na rymowankę

Konkurs na rymowankę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa KRUS w Koninie informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Zapraszamy dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.