Gmina Kazimierz Biskupi

Dwa miliony dofinansowania

Dwa miliony dofinansowania

Prawie dwa miliony złotych otrzymała gmina Kazimierz Biskupi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę zabytkowego pałacu w Posadzie oraz na zagospodarowanie parku w Kazimierzu Biskupim.

W grudniu ubiegłego roku nasza gmina złożyła dwa wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinasowanie na dwa zadania: „Przebudowa zabytkowego Pałacu w Zespole Pałacowo – Parkowym w Posadzie” i „Zagospodarowanie Parku pomiędzy Klasztorem Misjonarzy Św. Rodziny a Kościołem p.w. Św. Marcina”. Na te zadania otrzymaliśmy łączną kwotę dofinasowania 1 945 000 złotych.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane Pałacu w Posadzie w zakresie złożonego wniosku będą obejmować między innymi renowację elewacji pałacu, wraz ze wszystkimi balkonami, tarasami i wykuszami, renowację stolarki okiennej, drzwiowej, jak i remont schodów. Ponadto pałac będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. – Zgodnie z założeniem jest to pierwszy etap wykonywania prac w tym obiekcie. Za otrzymane pieniądze wykonamy też prace związane z zabezpieczeniem fundamentów, ustroju nośnego, jak i dachu – wyjaśnia Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnym gmina otrzymała na ten cel 1 500 000złotych, a całość prac oszacowano  na 1 700 000 złotych.

Kolejnym etapem będą prace wykonywane w wewnątrz pałacu, na co będziemy składać kolejne wnioski o dofinasowanie. Chcielibyśmy poprzez renowację pałacu osiągnąć coś niezwykle trudnego i nieuchwytnego, chcielibyśmy ożywić przeszłość. Odtworzyć oryginał wraz z czasem, który minął – mówi wójt Grzegorz Maciejewski. Nadmienić należy, że całkowite koszty rewitalizacji pałacu szacowane są na kwotę około pięciu milionów złotych.

Kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 445 tysięcy złotych – gmina otrzymała na park w Kazimierzu Biskupim. W ramach działań rewitalizacyjnych parku kulturowego wykonana zostanie przebudowa nawierzchni alejek parkowych, uwzględniająca utworzenie nowych osi łączących ul. Klasztorną z ul. Łososia. Nawierzchnia alejek wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej, jak i nawierzchni bitumicznej.

W zakresie rekreacji zaplanowano zbudowanie nowego placu zabaw z podziałem na strefy dla dzieci w różnych grupach wiekowych, w tym o nawierzchni poliuretanowej, doposażenie słowni, budowę boiska wielofunkcyjnego, ustawienie stołów do gry w szachy i do gry w ping-ponga.

W parku wykonana zostanie także góra saneczkowa dla dzieci. Pojawi się nowe oświetlenie, ławki, kosze, gazony, odnowione zostaną istniejące rzeźby parkowe. Zainstalowany zostanie także monitoring. – Zadbamy przede wszystkim o zieleń. Przewidziane jest odświeżenie szaty roślinnej, inwentaryzacja zieleni, wprowadzenie nowych nasadzeń – w tym rabat i parterów kwiatowych oraz rekultywacja trawników wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń roślin cebulowych i łąk kwiatowych. Wśród drzew dominować będą gatunki liściaste– mówi wójt Grzegorz Maciejewski.