Gmina Kazimierz Biskupi

Pilotażowy program z udziałem ZE PAK SA

Pilotażowy program z udziałem ZE PAK SA

Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę z Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA dotyczącą współpracy pomiędzy Gminą, a Grupą Kapitałową ZE PAK. Współpraca ma polegać na zatrudnianiu pracowników ZE PAK przez Gminę oraz podmioty, których założycielem jest Gmina. W Urzędzie Gminy umowę parafowali wójt Grzegorz Maciejewski, prezes Piotr Woźny i Przemysław Piechocki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, reprezentujący stronę społeczną porozumienia.

Zgodnie z umową gmina Kazimierz Biskupi zobowiązuje się skierować w ciągu jednego miesiąca oferty zatrudnienia i doprowadzić do zatrudnienia 5 pracowników ZE PAK w Urzędzie Gminy oraz podmiotach, których założycielem jest gmina. Bardzo ważne jest to, że ZE PAK SA zobowiązuje się dofinansowywać zatrudnienie takiego pracownika.

 – Warto pamiętać, że Grupa Kapitałowa ZE PAK prowadzi proces transformacji, który związany jest ze stopniowym zakończeniem wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej z tego paliwa. W związku z tym procesem wskaźnik bezrobocia w naszym powiecie na pewno wzrośnie – mówi wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski. – Historia naszej gminy od lat jest związana z wydobyciem węgla. Teraz przyszedł czas, gdy to samorząd powinien wspierać restrukturyzację ZE PAK i pomagać w tym procesie. Zależy nam, by odbyło się to jak najmniejszym kosztem dla pracowników. Będę robił wszystko, aby środki finansowe przeznaczone na transformację Wielkopolski Wschodniej kierowane były do pracowników zatrudnionych w przemyśle paliwowo-energetycznym,  by pozwoliły im płynnie przejść przez proces zachodzących zmian. Wierzę, że ten program pilotażowy – jako jedna z form walki z utratą pracy – zainicjuje działania zmierzające do zatrudnienia w istniejących strukturach gospodarczych pracowników z wygaszanego przemysłu paliwowo – energetycznego.

Podpisana w czwartek (29 kwietnia) umowa to dopiero początek współpracy  polegającą na zatrudnianiu pracowników z Grupy Kapitałowej ZE PAK.