Gmina Kazimierz Biskupi

Dofinansowanie do dróg w Kamienicy i Posadzie

Dofinansowanie do dróg w Kamienicy i Posadzie

Kolejne pieniądze trafiły do gminy Kazimierz Biskupi. Nasza gmina otrzymała dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwie inwestycje drogowe w łącznej wysokości 5 325 556,63 złotych.

Dotację otrzymano na budowę drogi w miejscowości Kamienica. Dofinansowanie wynosi 4 003 534,73 zł. Zakres planowanych prac przewiduje przebudowę drogi na odcinku 2060 metrów. W zadaniu inwestycyjnym wykonana zostanie nowa nawierzchni jezdni o szerokości 6 metrów, ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 2,5 metra o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zjazdy do posesji, odwodnienie w postaci wpustów ulicznych, jak i rowów przydrożnych oraz nowe oświetlenie uliczne na słupach aluminiowych, anodowanych o wysokości 9 metrów z oprawami ledowymi (w ilości 55 sztuk). Projekt obejmuje także wykonanie zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi, przejść dla pieszych z aktywnym doświetlaniem oraz wyspowych progów zwalniających, co automatycznie wymusi na kierowcach spowolnienie ruchu pojazdów.     

Drugą inwestycją, na którą gmina otrzymała dotację – w kwocie 1 322 021,89 złotych – jest przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Orkana w Posadzie. W ramach tego zadania wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 metra, chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 2 metry, jak i przebudowane zjazdy. W związku z przebudową ulic, w celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni pasa drogowego, powstanie także kanalizacja deszczowa. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i spowolnienia ruchu pojazdów zbudowane będą trzy wyniesione przejścia dla pieszych z aktywnym doświetlaniem, które będą pełniły automatycznie funkcję progów zwalniających. Przebudowa tych ulic obejmować będzie łącznie odcinek 819 metrów.