Gmina Kazimierz Biskupi

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchy

Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wierzchy. Prace są wykonywane na odcinku o długości prawie kilometra.

 W ramach tej inwestycji planuje się wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni z 4 metrów do 5 metrów. Na całości drogi zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, a pobocza utwardzone zostaną kruszywem. Przebudowa obejmie odcinek o  długości 967 metrów.

Realizacja tej inwestycji poprawi komfort dojazdu mieszkańców do ich nieruchomości ale także usprawni bezpośrednie połącznie naszej gminy z powiatem słupeckim. Koszt przebudowy drogi to 329 439,99 zł. Wykonawcą robót jest Firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy Pyzdry.