Gmina Kazimierz Biskupi

Absolutorium dla wójta

Absolutorium dla wójta

Podczas ostatniej sesji radni gminy Kazimierz Biskupi jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium wójtowi Grzegorzowi Maciejewskiemu. – Bardzo się cieszę, że mogę współpracować z osobami, którym bliska sercu jest gmina Kazimierz Biskupi i jej mieszkańcy. Dziękuję za absolutorium i wotum zaufania. To efekt ciężkiej pracy wszystkich urzędników, kierowników jednostek, dyrektorów szkół i instytucji – mówił wójt.

W czwartek (17 czerwca) na sesji Rady Gminy Kazimierz Biskupi głosowane było absolutorium i wotum zaufania dla wójta Grzegorza Maciejewskiego. W raporcie o stanie gminy i sprawozdaniu z wykonania budżetu wójt podkreślał, że rosły zarówno przychody gminy, osiągając niecałe 64 mln zł, jak i wydatki, które zamknęły się w kwocie ponad 63 mln zł. Pomimo pandemii koronawirusa zeszły rok gmina zamknęła z nadwyżką ponad 860 tys. zł.

Zarówno wójt, jak i radni, podkreślali ogromną rolę wydatków na inwestycje, które w 2020 roku stanowiły niemal 9,9 mln zł w budżecie gminy. – W 2015 roku wydatki na inwestycje wyniosły zaledwie 4,6 miliona złotych. 2021 rok będzie pod tym względem rekordowy, już teraz wydatki majątkowe wynoszą około 18 milionów złotych – mówił wójt Grzegorz Maciejewski. Wzrost inwestycji to głównie zasługa skutecznego pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych.

Warto zauważyć, że pomimo rosnących inwestycji nie rośnie zadłużenie gminy. W tym momencie wynosi ono nieco ponad 10 mln zł i spadło od początku kadencji o ok. 1,2 mln zł.