Gmina Kazimierz Biskupi

Budowa kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie

Budowa kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie

Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiśniowej w miejscowości Władzimirów.

Zakres robót obejmuje budowę kolektora fi 200 na długości 206 metrów oraz budowę 15 przyłączy o łącznej długości 143 metry. Realizacja tej inwestycji z pewnością polepszy warunki socjalno-bytowe mieszkańców tego terenu. Mają możliwość podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej – mówi Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi.

Ta inwestycja na pewno będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z Kazimierza Biskupiego. Wartość inwestycji to 148 716 zł.