Gmina Kazimierz Biskupi

Program Wieloletni Senior + informacja o dofinansowaniu

Program Wieloletni Senior + informacja o dofinansowaniu

Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinansowanie
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2021.

Kwota dofinansowania: 85 400 zł.

Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ dla 20 nieaktywnych zawodowo seniorów
z terenu Gminy Kazimierz Biskupi.