Gmina Kazimierz Biskupi

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Zakończono pierwszy etap modernizacji oświetlenia ulicznego na osiedlu Południe w Kazimierzu Biskupim.

Prace objęły wymianę 125 starych wyeksploatowanych latarni na nowe słupy aluminiowe anodowane o wysokości 6 m z wysięgnikiem i energooszczędną oprawą led (co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej).

To zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach programu „SOWA”. Wartość inwestycji wyniosła 445 000 zł. i sfinansowana została w całości przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.

Etap drugi realizowany będzie w 2022 r. i obejmie wymianę słupów na osiedlu Bielawy w Kazimierzu Biskupim oraz wymianę i uzupełnienie opraw we Władzmirowie. Koszt drugiego etapu szacowany jest na kwotę 212 000 zł.