Gmina Kazimierz Biskupi

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – dotacja dla gminy Kazimierz Biskupi